dyncom realty

Giới thiệu DYNCOM REALTY

Dyncom Realty là một đơn vị phân phối bất động sản, với 2 sản phẩm trọng tâm: căn hộ và đất nền tại phía Nam. Đi theo một định hướng khác biệt: mỗi nhân viên được xây dựng như một chuyên gia tư vấn, với khả năng am hiểu thị trường, sản phẩm, xây dựng một mối quan hệ lâu dài với KH và cùng KH kiến tạo những giá trị đầu tư bền vững. Với 6 giá trị nằm trong DNA mà Dyncom Realty vun đắp bao gồm:
  • Customer first: Khách hàng là ưu tiên tối thượng.
  • Intergrity: Chân thật
  • Value Enhancement: Gia tăng giá trị.
  • Excellent problem solver: Giải quyết vấn đề xuất sắc.
  • Passionate with a Great Attitude: Đam mê & tận tâm
  • Be knowledgeable: Am hiểu
Trọng tâm hoạt động của Dyncom Realty bao gồm:
  • Triển khai & Phát triển dự án
  • Phân phối kinh doanh bất động sản.
  • vấn đầu
Chúng tôi luôn trân trọng từng cơ hội hợp tác với Đối tác, khách hàng cũng như cộng sự, nhân viên Dyncom Realty – để cùng Dyncom Realty kiến tạo giá trị vững bền cho chính quý vị. Trân trọng!